About OPSS‎ > ‎

Executive Committee
Chairman            
Anand Asundi

Vice Chairman    C.G.Zhu

Secretary            Qian Kemao
.
Treasurer            Fu Yu

Membership        Huang Lei

Industry              Chen Minsong

Education             Chen Quangen

Student                Zhao Min